Styret

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett.

Styret møtes cirka hver annen måned.

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni, se kalenderen for tidspunkter.

Styret velges på generalforsamlingen i juni.

Styremedlemmer 2018