Styret

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett.

Styret møtes cirka hver annen måned.

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamnlingen gjennomføres innen utgangen av juni, se kalenderen på forsiden av intranettet for tidspunkt og møtepapirer.

Styret velges på generalforsamlingen i juni.

Styremedlemmer 2014