Styret i Rehabilitering Vest AS

Styret er Rehabilitering Vests øverste organ mellom generalforsamlingene. Styret...
Les mer...

Ledelsen

Rehabilitering Vest ledes av direktør Kari Nådland, med Karin A Lande som enhets...
Les mer...

Stabil drift og flere pasienter behandlet

Nådland Kari2_1611_900pxl

#Resultat2016

2016-resultatene for HSR og Rehabilitering Vest viser stabil drift og inntjening...
Les mer...

Årsmeldinger

Kollage1
Her finner du årsmeldingene for de siste 5 år for Haugesund Sanitetsforenings Re...
Les mer...