Styret i Rehabilitering Vest AS

Styret er Rehabilitering Vests øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett.

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlningen gjennomføres innen utgangen av juni.

Styremedlemmer 2017-2018:

Administrerende direktør Kari Nådland fungerer som styrets sekretær.