Brekke Lene2

Stereoidsparende behandling ved kjempecelleartritt

Kjempecellearteritt er en revmatisk betennelsessykdom i blodkar. En nylig publisert studie viser at en nyere medisin, Tocilizumab, også kan ha effekt. Det gir håp om et bedre behandlingsforløp for pasientene med kjempecellearteritt.

Overlege Lene K. Brekke ved HSR forsker på denne sykdommen som kan gi symptomer som nedsatt allmenntilstand, hodepine, smerter ved tygging og plutselig blindhet. Sykdommen krever ofte høye doser og lang behandlingstid med medisinen Prednisolon, og den ledsages ofte av en rekke ugunstige bivirkninger. En nylig publisert studie viser at en nyere medisin, Tocilizumab, også kan ha effekt. Det gir håp om et bedre behandlingsforløp for pasientene med kjempecellearteritt.

Her kommenterer hun på funnene i studien.