Nådland Kari2_1611_900pxl

Stabil drift og flere pasienter behandlet

#Resultat2016

2016-resultatene for HSR og Rehabilitering Vest viser stabil drift og inntjening i tråd med planene som er lagt.

- Vi har hatt vårt første fulle driftsår i nye lokaler for alle avdelingene. Det er gledelig å se hvor smidig og raskt våre ulike behandlingstilbud har funnet seg til rette, og hvordan nye og gode rutiner faller på plass, sier direktør Kari Nådland ved fremleggelsen av årsmeldingene.

Driftsmessig er året i tråd med planene, og totalt sett ble det gjennomført mer enn 32.000 pasientkonsultasjoner ved HSR i 2016. Det er spesielt hudpoliklinikken, som hadde nær 20.000 konsultasjoner alene som bidrar til øket pasientbehandling.

Revmatologisk avdeling har hatt en stabil pasientgjennomstrømning, med rundt 12.000 konsultasjoner totalt. Som følge av omlegging til mer poliklinisk behandling og færre senger på sengepost har likevel DRG-produksjonen som forventet gått noe ned i forhold til 2015.

HSR økte sine inntekter i sum med 6 % fra 2015 til 2016. Inkludert i denne økningen er også leieinntekter fra utleie til både Haugesund Kommune og Rehabilitering Vest.  Sum inntekter totalt ble 178,8 mill.kr.

For Rehabilitering Vest er inntektene i tråd med avtalen med Helse Vest, og utgjør vel 26 mill.kr. Driften er nå stabilisert i nye permanente lokaler, og produksjonskravene i avtalen oppnås, noe som også gjenspeiles i resultatene.

Årets driftsresultat for HSR ble positivt med 14,3 mill.kr., og etter finans kr. 932.000,-.  For Rehabilitering Vest ble resultatet kr. 1.631.000.

Som private idelle selskap overføres resultatene i sin helhet til selskapenes egenkapital. Over tid har stabil drift og innskudd fra eierne bidratt til at begge selskapene har en solid egenkapital på hhv. 23,5% for HSR og 70,3%  for Rehabilitering Vest.

For ytterligere informasjon:
Administrerende Direktør Kari Nådland    tel 922 22 171