Spesialisert tverrfaglig sammensetning

Et godt rehabiliteringsopphold forutsetter tverrfaglig tilnærming. Basert på en biopsykososial kartlegging iverksettes individuelle tiltak.

Spesialisert tverrfaglig sammensetning:

Den tverrfaglige sammensetningen består av fysioterapeuter, leger, sykepleier, sosionom, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer og servicemedarbeider. Flere ansatte har spesialisert etter- og/eller videreutdanning.

Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere går i to delt turnus med arbeid hver tredje helg. Våken nattevakt ivaretas i egen turnus med arbeid hver tredje helg.

Vi samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, som fysioterapeut, fastlege og hjemmetjenester. Andre instanser kan være NAV og Hjelpemiddelsentralen