Sosionom

Sosionomer jobber med sosiale forhold, trygdeytelser og andre støtteordninger, rettigheter i arbeidslivet og dagliglivet.

De kan gi råd om arbeidsliv, familieliv og andre sosiale forhold. Sosionomen har undervisning om muligheter og rettigheter i hjelpeapparatet, og individuelle samtaler med dem som trenger det. Sosionomen kan være behjelpelig med å søke om ulike trygde- og støtteordninger, og etablere kontakt med hjelpeinstanser i kommunen.