Sosionom

Pasienter opplever ofte store endringer i sin sosiale, fysiske eller psykiske livssituasjon. Derfor tilbyr vi pasientene samtale med sosialkonsulent/sosionom.

Sosionom/sosialkonsulent er en god samtalepartner for å diskutere og forstå endringer og behov for omstillinger som følge av sykdom/diagnose. En viktig del av samtalen vil være å avklare om endringene er kortvarige eller mer permanente. Sosionomen/sosialkonsulenten kan også veilede om muligheter og rettigheter i hjelpeapparatet.

For å få avtale med sosionom/sosialkonsulent kan du ta direkte kontakt med sosionomenes kontor i 1. etasje. Du kan også ta kontakt med lege eller sykepleier for å få avtale med sosionomen.