Søknad fra fastleger og private spesialister

Fastleger og privatpraktiserende leger fra Helse Vest skal sende henvisning til den regionale vurderingseininga for rehabilitering

Regional vurderingseining for rehabilitering
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Tlf: 55 91 85 40, telefontid: 08:00 - 11:30 og 12:30 - 15:45

I tillegg til standard henvisningskjema ønsker vi at det sendes med relevant medisinsk informasjon, oversikt over faste medisiner etc. Følgende blir vektlagt ved vurdering av henvisningene:

  • Beskrivelse av pasientens funksjonsnivå, herunder beskrivelse av eventuelle oppståtte endringer i dette
  • Pasientens målsetting med et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten
  • Rehabiliteringstilbud lokalt- hva er prøvd, hva fungerer evt. fungerer ikke og hvorfor
  • I tillegg ønsker Vurderingseininga å motta epikriser fra eventuelle tidligere opphold