Søknad fra fastleger og private spesialister

Fastleger og privatpraktiserende leger fra Helse Vest skal sende henvisning til den regionale vurderingseininga for rehabilitering

Regional vurderingseining for rehabilitering
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Tlf: 55 91 85 40, telefontid: 08:00 - 11:30 og 12:30 - 15:45

I tillegg til standard henvisningskjema. ønsker vi at det sendes med relevant medisinsk informasjon, oversikt over faste medisiner etc.