Snart voksen? Hva nå?

Tverrfaglig undgomsteam

Lett tilgjengelig tilbud til ungdom med etablert JIA som er på vei over i voksenavdeling (16-23 år) og til ny diagnostiserte JIA-pasienter med tverrfaglig informasjonsbehov.

Ungdomsteamet er tilgjengelig og kan gi råd og veiledning for både inneliggende pasienter og pasienter i poliklinikk. Det er et fast team som består av revmatolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Teamet møter pasienter som kommer fra barneavdeling og skal over i voksenavdeling. Fokus er rettet mot ungdomsrelaterte tema og tilvenning til voksenavdeling.

Teamet gir også hjelp til å finne informasjon om sykdommen og behandling, samt gi råd om egenmestring og medikamenthåndtering.

Dette er ungdomsteamet

  • Lege: Følger opp effekt og toleranse av igangsatt medikamentell og ikke-medikamentell behandling. Sjekker ledd med ultralyd og vurderer funksjonsnivå og behov for leddinjeksjoner. Vurderer behov for tilrettelegging i skole, fysikalsk behandling og ergoterapi. Gir ved behov injeksjoner i ledd dersom det er betent og hovent. Gir råd og informasjon, herunder om nettsteder.
  • Sykepleier: Gir informasjon og svarer på spørsmål vedrørende sykdom og medikamenter. Fokus på egenmestring og ungdomsrelaterte tema. Svarer på spørsmål om eksempelvis alkohol/røyk, seksualliv/prevensjon/ graviditet, sosiale aktiviteter. Gir også informasjon om regional avdeling av BURG.
  • Fysioterapeut: Snakker om trening, gym på skolen, fritids-aktiviteter og gir råd om dette basert på funksjonsnivå.
  • Sosionom: Gir råd og informasjon om rettigheter i forhold til hjemmesituasjon, skole og utdanning.
  • Ergoterapeut: Vurderer funksjoner i dagliglivet og gir råd om leddvern og ergonomi og informerer ved behov om hjelpemidler.

Hvordan komme i kontakt?

Henvisning skjer fra barnelege, barnerevmatolog, voksenrevmatolog eller fastlege. Viser første konsultasjon behov for videre oppfølgning, får ungdommen tilbud om å møte hele eller deler av teamet. Når pasienten /pårørende er blitt kjent med teamet, kan teammedlemmer kontaktes direkte, som svarer på spørsmål som måtte dukker opp.