Fysioterapeuter med smertekurs2_900pxl

Smertekunnskap gir bedre smertemestring

Denne våren har Rehabilitering Vest fokusert på kompetanse i kognitiv rehabiliteringsteori. Det handler om smertens fysiologi og psykologi, og hvordan bruke fysisk aktivitet for å redusere smerte. 

I regi av Holten Institute har 4 fysioterapeuter tatt kurset «To dagers fordypning i smertens fysiologi & psykologi og fysisk aktivitet som smertemodulering». Målet er å gi en grunnleggende forståelse av hva smerte er og hvilke faktorer som påvirker smerteopplevelsen. Ut i fra denne kunnskapen er det mye vi kan gjøre i vår kliniske praksis for å hjelpe våre deltakere med å håndtere sine plager.

- Kurset var lærerikt og veldig relevant for det vi driver med til daglig her hos oss, sier fysioterapeut Marie Ingebrigtsen, og hun utdyper: – Første del av kurset omhandlet det teoretiske om hvordan hjernen tolker fysisk og psykisk smerte og hvordan dette over lengre tid kan føre til strukturelle endringer i kroppen. Andre del tok for seg hvilke metoder og teknikker vi kan ta i bruk for å motvirke og reversere dette. 

Lærer deltakerne å håndtere smerte

- Spesielt interessant for oss fysioterapeuter var hvordan fysisk aktivitet kan redusere smerteopplevelsen og øketoleransen for smerte. Minst like viktig er hvordan vi kommuniserer med deltakerne om smerter, sier fysioterapeut Silje Andreassen.

Christian Kjærås, også han fysioterapeut: - Det viktigste er at deltakerne får denne informasjonen formidlet på en forståelig måte slik at deltakerne får mer makt til å gjøre noe med sine plager.

Har forteller at de gjennom kurset fikk bekreftet viktigheten av god relasjon mellom behandler og pasient for å oppnå best mulig resultat av rehabiliteringstilbudet som gis. - Det er viktig å ha god tid til å følge opp deltakerne slik at de kan trygges i aktivitet selv med smerter. Dermed får deltakeren et tilrettelagt behandlingsopplegg, som gjør de bedre i stand til å mestre plagene sine. Økt kunnskap om smerte er en bra måte å tåle den, avslutter Kjærås.