Selve oppholdet

For best mulig resultat av rehabiliteringen er det viktig at du forbereder deg.

Før oppholdet får du tilsendt noen skjema du skal fylle ut. Det er viktig at du fyller ut skjemaene rett før du skal på opphold slik at opplysningene er oppdaterte og relevante. Vi ber deg bla. beskrive hvordan situasjonen din er nå, på hvilke områder du har problemer, og hva du håper å oppnå i løpet av oppholdet. Ved ankomst vil du få en omvisning og praktisk orientering, og få tildelt enerom. I løpet av de første dagene vil du få samtale og undersøkelse hos lege og fysioterapeut, og du vil ha et møte med koordinator. Der legger vi en plan for oppholdet ditt.

Det er viktig at du selv tenker grundig gjennom hva du ønsker å oppnå med oppholdet hos oss, og hva som skal til for at du skal klare det. Hvis du trenger råd eller bistand til økonomiske forhold, rettigheter, hjelpemidler el.l., kan du få hjelp av sosionom og ergoterapeut til det. Dersom du har en individuell plan, vil vi ta hensyn til den i målarbeidet.

Vi evaluerer planen midtveis i oppholdet og gjør justeringer hvis nødvendig. En av de siste dagene har vi sluttevaluering, og legger planer for hva du skal gjøre når du kommer hjem. Vi sender en sluttrapport (epikrise) til fastlegen din, og rapport fra fysioterapeuten. Du får kopi av begge.

Det er viktig å merke seg at vi ikke driver med medisinsk utredning på Rehabilitering Vest. Det forventes at de som søkes hit er ferdig utredet for sine plager eller sykdommer, og først og fremst trenger trening og veiledning. Vi tilbyr heller ikke fysikalsk behandling i form av massasje el.l., utenom i spesielle tilfelle.

Vi tilbyr helsefremmende tiltak og er opptatt av prosessen med å gjøre mennesker i stand til å øke kontrollen over, og å bedre sin egen helse. Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet samtidig som vi er en brobygger for at du skal få kunnskap, veiledning og motivasjon til å gjennomføre de endringer som skal til for du får en bedre helse.