Revmatologisk sengepost

Vår revmatologiske sengepost har 14 senger, og er i hovedsak en 5 døgnspost: Pasientene behandles i ukedagene, og får reise hjem til helgene. Infusjonsbehandling inngår også i sengepostens arbeid.

Pasientene kommer hit for :

  • Trening
  • Utredning
  • Infusjoner
  • Medikamentell vurdering

Avdelingen har et kompetanseteam bestående av, overleger, assistentleger, avdelingsykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og renholdere. Fra Terapieneheten er det også tilknyttet fysioterapeuter , ergoterapeuter og sosionom til avdelingen.

De senere årene har sykehuset erfart nedgang i inneliggende pasienter som følge av moderne behandlingsmetoder. Denne nedgangen, i kombinasjon med nye føringer for behandling fra statlige myndigheter har ledet til endringer i sengeenhete. Kapasiteten ved sengeenheten er nå 14 senger, fordelt på 8 senger til kirurgiske pasienter, 5 til kompleks revmatologisk rehabilitering og 1 seng til utredningspasienter.

I all hovedsak er ressursene frigitt gjennom denne reduksjonen benyttet til å styrke andre deler av tilbudet ved sykehuset.