Revmatologisk poliklinikk

Ved revmatologisk  poliklinikk blir pasientere vurdert og gitt en diagnose. Vi behandler pasienter med sykdommer som leddgikt, Spondylitt (Bekhterevs), lupus, psoriasisleddgikt, Sjøgrens syndrom, stitasjetilstander, osteoporose o.a.

Revmatologien er i sterk utvikling, og pasientbehandlingen foregår i stadig større grad poliklinisk. Dte betyr at pasientene kommer inn til dagbehandling/oppfølgning uten innleggelse.

En viktig del av arbeidet  er opplæring og informasjon til pasienter som skal starte med nye medisiner og de bistår på flere måter i oppfølgingen av pasienter. Sykepleierne assisterer lege ved leddinjeksjoner og ulike undersøkelser og prøvetakinger, og administrerer også forsendelse av prøver.