Revmatologisk behandling

Innen revmatologi behandler vi pasienter med revmatisk sykdom, hovedsakelig av inflammatorisk type.

Vi har egen seksjon for revmakirurgi. Pasientene behandles dels i sengepost og dels på poliklinikkene for revmatologi og revmakirurgi.

Revmatologisk enhet har årlig nær 8.000 polikliniske og cirka 2.600 revmakirurgiske konsultasjoner årlig. I 2015 ble det gjennomført 738 ulike operasjoner, hvorav 513 var poliklinikske mens 225 krevde innleggelse. Det ble gjennomført mer enn 1.200 infusjonsbehandlinger knyttet til nye biologiske medisiner ble gitt. Sengeposten, med 14 senger, hadde i 2015 1.080 innleggelser.

Avdelingen ledes av avdelingsoverlege som har systemansvar for den medisinske virksomheten. Revmakirurgisk virksomhet ledes av seksjonsoverlege revmakirurgi som er ortopedisk kirurg.

I tilknytning til denne virksomheten har vi en rekke terapi- og treningsfasiliteter.