Revmatologisk Avdeling

Revmatologisk Enhet er sykehusets største enhet, og utgjør kjernevirksomhet for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Les mer...

Revmatologisk poliklinikk

Ved revmatologisk  poliklinikk blir pasientere vurdert og gitt en diagnose. Vi b...
Les mer...

Revmatologisk sengepost

Vår revmatologiske sengepost har 14 senger, og er i hovedsak en 5 døgnspost: Pas...
Les mer...

Infusjon

Infusjon_400pxl
Infusjonsbehandling med biologiske medisiner gir revmatikere helt ny muligheter ...
Les mer...

Pasientoppfølgning

Ved revmatologisk poliklinikk blir pasientene vurdert og gitt en diagnose. Vi ut...
Les mer...

Langsiktig behandling

HSR tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatis...
Les mer...