Revmatisme hos barn og unge

Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA) er sykdommer som debuterer før fylte 16 år og varighet minst 6 uker. På norsk er samlebegrepet Barneleddgikt.

JIA er en heterogen sykdoms-gruppe som kjennetegnes ved artritt i ett eller flere ledd:

 1. Systemisk artritt: Febril type, minst vanlig
 2. Oligoartikulær artritt: Få ledd
  1. Persisterende oligoartikulær artritt: Ingen utbredelse til flere ledd: Mest vanlig, best prognose
  2. Utvidet oligoartikulær artritt: Etterhvert utbredelse til flerleddstype
 3. Polyartikulær artritt RF-negativ: Flerleddstype uten utslag på revmatologisk blodprøver
 4. Polyartikulær artritt RF-positiv: Flerleddstype med utslag på revmatologisk blodprøver
 5. Psoriasis artritt
 6. Entesitt relatert artritt /juvenil spondyloartritt
 7. Udifferensiert artritt

2 svært sjeldne grupper utredes normalt på universitetssykehus:

 • Juvenil Systemiske bindevevsykdommer og vaskulitter
 • Juvenil Autoinflammatoriske febersyndromer

Ordforklaringer:

 • Artritt: leddhevelse, smerte/stivhet og nedsatt bevegelighet
 • RF: Revmatoid faktor som avgjøres ved blodprøve