Revmakirurgisk seksjon

Seksjonen består av leger som er ortopeder med spesialutdanning i revmakirurgi, operasjons- og anestesi sykepleiere og øvrig støttepersonell.

Seksjonen jobber tett sammen med sengeposten både om preoperativ dag og postoperativ oppfølgning.

Revmakirurgisk poliklinikk har vel 2.600 årlige konsultasjoner. Det utføres årlig rundt 300 dagkirurgiske inngrep delvis ved egne operasjonsstuer og for større operasjoner med egne spesialister i operasjonsstuer på Haugesund Sjukehus.

Avdelingsoverlege for Revmatologisk enhet har enhetslederansvar for enheten.