Revmakirurgisk seksjon

Seksjonen består av leger som er ortopeder med spesialutdanning i revmakirurgi, operasjons- og anestesi sykepleiere og øvrig støttepersonell.

Revmakirurgisk poliklinikk har vel 3.000 årlige konsultasjoner. Det opererte i 2017915 pasienter, hvorav 316 medførte innleggelser. Operasjonene utføres i all hovedsak i egen operasjonsstuer.

Seksjonen jobber tett sammen med sengeposten både om preoperativ dag og postoperativ oppfølgning. I tillegg har seksjonen ortopedisk poliklinikk for dagpasienter og polikliniske pasienter.

Seksjonen er prosjekbasert skilt ut fra Revmatologisk Avdeling frem til 31.12.2019. Seksjonen består av 3 ortopderer og en ansestesilege, samt operasjonssykeplerer og støttepersonell.