Revmakirurgi: Preoperativ dag

For pasienter som skal gjennom operasjoner i større ledd, gjennomfører vi nødvendige undersøkelser og forberedelser på en forhåndsavtalt preoperativ dag. Berørte kalles inn direkte, og får tilsendt operasjonstid i etterkant av preoperativ dag.

Preoperativ dag omfatter en tverrfaglig kartlegging og vurdering av pasientens tilstand i forhold til planlagt forestående operasjon. Undersøkelsene er nødvendige for å gi endelig klarering til operasjon.

Dagen starter normalt med røntgenfotografering. Videre gjennom dagen har du som kommende pasient samtaler og undersøkelser av sykepleier, assistentlege, kirurg og anestesilege, og fysioterapeut.

Oppmøtetid kl.0830, henvendelse i hovedresepsjonen i første etasje. Normalt vil du være ferdig med undersøkelsene klokken 15:00.