Rehabiliteringsprosessen

Rehabiliteringsprosessen er prinsippene vi jobber etter når vi planlegger deltakerens rehabilitering. Den kan inndeles i:

1. Erkjennelse

En rehabiliteringsprosess begynner med erkjennelse av muligheter og ønsket om en...
Les mer...

2. Årsak

Det er viktig å fastslå årsaken til funksjonsproblemet, og hvordan den forventes...
Les mer...

3. Mål

Forståelsen av årsak, funksjon og prognose bidrar til å sette opp mål for rehabi...
Les mer...

4. Delmål

Først når man har satt seg overordnede og realistiske mål, kan man gå videre til...
Les mer...

5. Rehabiliteringsplan

Gjennom rehabiliteringsplanen er deltaker med å utvikle og forplikte seg til å j...
Les mer...

6. Gjennomføring av tiltak

Våre tiltak baserer seg på en kombinasjon av 4 elementer: Trening, teknikk, hjel...
Les mer...

7. Evaluering

Når tiltakene er gjennomført, må man evaluere om målene er nådd.
Les mer...

8. Avslutning, oppfølgning, ny prosess

Avgjørende for varig effekt er endret livsstil etter endt rehabilitering.
Les mer...