Rehabilitering Vest deler erfaring om forskningsdeltagelse

21. september ble «Regional tverrfaglig forskningskonferanse innan rehabilitering» avholdt i regi av Regional kompetansesenter for habilitering og rehabilitering  Helse Vest.  

Rehabilitering Vest ved spesialergoterapeut Åse Klokkeide fikk på forespørsel mulighet til å si noe om deres erfaring med deltakelse i forskningsprosjekter.

Klokkeide Åse_195pxl.jpg- Vi har deltatt i flere prosjekter og har etter hvert fått erfaring på hvordan dette påvirker vårt daglige arbeid sier Åse. Vi deltar i et større nasjonalt nettverk, får økt kunnskap og en faglig oppdatering i egen virksomhet, samtidig som det løfter det tverrfaglige arbeidet innad i avdelingen.

«Deltakelse i det nasjonale samarbeidsprosjektet BRO- hva gir det oss?» var tema i Klokkeide sin presentasjon.

- Vår erfaring er at vi må sette av tid, sørge for god logistikk og selvfølgelig overholde bestemmelser og protokoller. Flere yrkesgrupper har deltatt og vi ser at det skaper både engasjement og en felles faglig forståelse. Deltakere som er inkludert formidler også at de opplever både egennytte, men også at de bidrar til kunnskapsutvikling innen rehabiliteringsfaget.

Det var totalt 13 presentasjoner. Program over dagen og link til presentasjonene finner du her.