På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Veste Rannveig

Rannveig Veste

Ergoterapeut

Rannveig begynte som ergoterapeut ved Rehabilitering Vest i august 2012, og har 6 år med ulik erfaring som ergoterapeut før det.

Rannveig forteller at jobben som ergoterapeut ved Rehabilitering Vest er utrolig spennende fordi hun får muligheten til å være med å se utviklingen og endringen deltakerne har under rehabiliteringsoppholdet.

- Vi veileder deltakerne våre for at de skal kunne nå målsettingene sine, sier hun.

Hun forklarer at på Rehabilitering Vest jobber vi i et tverrfaglig team, som er svært lærerikt og samtidig nyttig og nødvendig for å kunne gi deltakerne god oppfølging under rehabiliteringen, og hun utdyper:

- Deltakerne som kommer til Rehabilitering Vest har ofte sammensatte utfordringer, og det tverrfaglige teamet arbeider med blant annet å gi deltakerne verktøyene de trenger for å få til en endring, opprettholde motivasjon og oppleve mestring i hverdagen.

Rannveig ble utdannet ergoterapeut i 2006 ved Høgskolen i Bergen. Hun har variert yrkeserfaring som ergoterapeut, og har jobbet på rehabiliteringsavdeling ved Stavanger Universitetssykehus, Helse Fonna, Haugesund kommune og Karmøy kommune. I Karmøy kommune var hun i tillegg til ergoterapeut også fagansvarlig i Fysio- og ergoterapitjenesten og hadde en 50 % stilling som saksbehandler på Bestillerkontoret i en periode.