1711_Gøthesen_Øystein_900x380pxl

Protesetype påvirker fare for at kneprotese kan løsne

Ortopedisk kirurg og 1.amanuensis II Øystein Gøthesen (bildet) ved HSR, har sammen med norske og australske spesialister, undersøkt sammenhengen mellom protesetyper og senere løsning av kneproteser.

Les om resultatene i denne forskningsartikkelen.

Undersøkelsen baserer seg på registreringer i de nasjonale proteseregistrene i Norge og Australia, og omfatter 30.000 norske pasienter og 80.000 australske pasienter.

Resultatene av den omfattende studien viser at faren for at en kneprotese løsner er noe lavere ved å benytte fast i motsetning til bevegelig plast i totalproteser.

Konsekvensen av funnene vil være at flere får fast (ikke-bevegelig) plast i kneprotesen. Kneets bevegelighet og funksjon er den samme, mens varigheten av protesen øker.

Ved HSR har vi ikke benyttet bevegelig plast for totalproteser, men det brukes i halvproteser. Man ønsker nå å se videre på halvprotesene, og undersøke hvilken rolle plasten har for varigheten av halvproteser. Foreløpig ser det trygt ut å bruke bevegelig plast i halvproteser (HSR bruker i dag Oxford halvprotese, som er en av de mest brukte halvprotesene på verdensbasis).