Prest

Sykehuset deler sykehusprest med Haugesund Sjukehus. Presten har samtalegrupper onsdager, og i tillegg kan personalet formidle kontakt med presten for individuelle samtaler.

Presten er et medmenneske som du kan snakke med, og drøfte vanskelige spørsmål det ikke er lett å ta opp med nære eller medisinsk personell. Presten er sjelesørger med særlig taushetsplikt, og er tilgjengelig for individuelle samtaler for de som ønsker det.