Permisjon

Permisjon innvilges av legen dersom det er medisinsk forsvarlig. Ønsker du permisjon i helgen, ta dette opp med legen onsdag eller torsdag.

Ønsker du å gå ut om ettermiddagen må dette skje etter endt behandling. Gi beskjed i vaktrommet for å avklare at du ikke skal inn til undersøkelser etc. etter ordinær arbeidstid. Vis hensyn ved returen i og med at du "deler hus" med flere andre. Etter klokken 19:00 må du benytte dørklokke ved hovedinngangen for å komme inn.

Alle som har gått ut om ettermiddagen, skal være tilbake til kl 23:00.