Pasientrettigheter

Som pasient har du en mange rettigheter, og på flere områder er sykehus, medisinsk personell og offentlige myndigheter forpliktet til å følge deg opp. Rettighetene er samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven som trådte i kraft 17. juni 2016.

Fastlegeordningen

1.juni 2001 ble fastlegeordningen innført. Dette betyr at du har rett til å være knyttet til en fast, navngitt lege (eller legepraksis med flere leger). Hos denne legen prioriteres du foran personer som ikke står på legens liste.

HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) administrerer fastlegeordningen.

Les mer om fastlegeordningen og bytte av fastlege hos HELFO

Fritt sykehusvalg og fritt rehabiliteringsvalg

I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus og rehabiliteringsinstitusjon du ønsker å bli behandlet. Her finner du informasjon om rettigheter og steg for steg veiledning i ditt frie behandlingsvalg.

Har du rekvisisjon fra fastlege eller annen spesialist, kan du fritt velge mellom ulike behandlingssteder. Så lenge du velger et godkjent sted for behandlingen vil det offentlige betale operasjonen/behandlingen/rehabiliteringen. Velger du behandlingssted langt fra hjemmet, kan du få egenandel på reisekostnaden.

Norsk Helseinformatikk

Norsk Helseinformatikk er en elektronisk publikumsutgave av Legehåndboka (NEL). Du kan bruke Norsk Helseinformatikk til å finne medisinsk kunnskap når noen er syk, når du trenger informasjon om en sykdom/ behandling/ undersøkelse, når du skal forberede deg til en legekonsultasjon eller innleggelse i sykehus. Norsk Helseinformatikk kan også være en hjelp for deg når du vil vurdere om legen har gjort det du kan forvente av ham/henne

Norsk Helseinformatikk