Pasientrettigheter

Som pasient har du en mange rettigheter, og på flere områder er sykehus, medisinsk personell og offentlige myndigheter forpliktet til å følge deg opp. Rettighetene er samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven som trådte i kraft 17. juni 2016.

Les mer...

Brukerutvalg for HSR

Brukerutvalg for 2017-2018 er oppnevnt. Her finner du sammensetning og kontaktin...
Les mer...

Elektronisk tilgang til din journal

Nå kan du som innbygger i Helse Vest se din pasientjournal på nett. Denne utvikl...
Les mer...

Hjelp for innsyn i pasientjournalen

Du kan få innsyn i pasientjournalen din selv om du ikke vil gjøre det digitalt. ...
Les mer...

No kan du sjå kven som har opna journalen din

For eitt år sidan fekk pasientar i Helse Vest tilgang til å sjå pasientjournalen...
Les mer...