Pasientoppfølgning

Ved revmatologisk poliklinikk blir pasientene vurdert og gitt en diagnose. Vi utreder pasienter med sykdommer som leddgikt, Bekhterevsykdom, Systemisk lupus erythematosus (SLE), psoriasisleddgikt, Sjøgrens syndrom o.a.

Pasienter med betennelsesaktige revmatiske sykdommer vil ofte kreve legemidler og særlig tett oppfølging.

Pasienter som bruker medisiner som demper immunapparatet, vil komme til jevnlige kontroller ved revmatologisk poliklinikk.

Vi har tilsatt sykepleiere i poliklinikken og de bistår med å gi informasjon og å assistere legen ved undersøkelser og behandling, som for eksempel ved leddinjeksjoner.

Sykehuset har 7 ultralydapparater som brukes til undersøkelse av ledd, og til å gi ultralydveiledede injeksjoner.

Sykehuset deltar aktivt i flere utviklings- og forskningsprosjekter. Slik bidrar vi til å forbedre behandlingsmulighetene og redusere sykdommenes påvirkning på pasientenes liv. Du kan lese mer om vår deltagelse i forskning og utvikling her.