Pasientkurs ved HSR

Undervisning_900pxl

HSR tilbyr spesialiserte pasientkurs for pasienter med psoriasisartritt, revmatoid artritt og spondylitt (Bekhtrev).

Les mer...

Pasientkurs - Psoriasisartritt

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er be...
Les mer...

Pasientkurs - Spondylitt (Bekhterev)

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er ...
Les mer...

Pasientkurs - Leddgikt (RA)

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er ut...
Les mer...