Pasientkurs - Spondylitt (Bekhterev)

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose.

Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom. Med økt kunnskapsnivå får du bedre forutsetninger for å leve med sykdommen i hverdagen. Kurset går over en dag og foregår i grupper på 15 stk. Det er mulighet for å ta med en pårørende (med forbehold om plass).

I løpet av dagen vil det bli holdt flere foredrag:

  • Revmatolog: Sykdomslære og medikamenter
  • Sosionom: Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet
  • Ergoterapeut:Utmattelse og ergonomi/leddvern
  • Fysioterapeut: Trening/fysisk aktivitet. Smerter
  • Brukerrepresentant: Erfaringer

Vi avslutter dagen med oppsummering og erfaringsutveksling.

Det er mulig å kjøpe rimelig og sunn lunsj mellom kl. 11:00 og 12:00 i Restaurant "Utsikten" i 7. etage.

Du kan henvises fra fastlege eller lege ved HSR.

Det blir en egenandel å betale som ved poliklinisk besøk.