På denne siden finner du ulike pasienterfaringsundersøkelser gjennomført blant våre pasienter.

Pasienterfaringsundersøkelse ved revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelsen ble gjennomført ved revmatologisk sengepost i perioden 29. august 2016 - 31. august 2017. Den lange undersøkelsesperioden skyldes lavt antall pasienter innlagt til rehabilitering i perioden. For å sikre at tilstrekkelig mange pasienter besvarte, valgte man derfor å forlenge perioden.

Les mer...