Organisasjon

HSR AS og datterselskapet Rehabilitering Vest AS er organisert som AS. Den daglige ledelsen utøves av direktøren og dennes ledergruppe. Du finner mer om de enkelte enhetene i menyen til venstre.

Direktør ved HSR er også direktør i datterselskapet Rehabilitering Vest. HSRs hovedaktivitet er revmatologi, og all aktivitet knyttet til dette er samlet i revmatologisk enhet. HSR har også en egen hudpoliklinikk organisert som egen enhet. Alle stab- og støttefunksjoner er organisert i en administrasjon underlagt direktøren.

Stab og støttefunksjoner betjener både HSR AS og datterselskapet Rehabilitering Vest AS.

Organisasjonskart for HSR og Rehabilitering Vest

Organisasjonskart 140613 - 560pxl.jpg