Om testivest.no

testivest.no er lavterskel tilbud om testing for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) for deg som bor på Haugalandet. Hos oss kan du testes for alle typer seksuelt overførbare infeksjoner og HIV.

testivest.no drives av hudpolklinikken ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS, som er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer og veneriske sykdommer. Du kan lese mer om Haugesund Sanitetsforenings Revmatsimesykehus (HSR) her.

Hudpoliklinikken

Hudpoliklinikken er hudavdeling for Helse Fonna-området, og dekker alle typer hudsykdommer og veneriske sykdommer. Hudpoliklinikken har rundt 20.000 årlige konsultasjoner, og består av 6 leger og 6 sykepleiere.

testivest.no

testivest.no er regionens lavterskel sjekketilbud for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). testivest.no startet i 2017, og vil utvikle tilbudet i tråd med behovene.