Om oss

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer.

Vår primære oppgave er utredning, behandling, rehabilitering og pleie av pasienter med revmatiske sykdommer og hudsykdommer. Vi har dessuten i oppgave å drive forskning, opplæring av pasienter og pårørende, og utdanning av helsepersonell. Vi ønsker å bygge vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskaper, og vi ønsker å kontinuerlig evaluere og forbedre våre tjenester i samsvar med både brukernes og samfunnets behov. Sykehuset har ca 180 ansatte.

Revmatismesykehuset har sengeavdeling for pasienter med revmatologiske og revmakirurgiske lidelser, revmatologisk, revmakirurgisk og dermatologisk (hud) poliklinikk. Terapi og trening inngår i behandlingen, samt at vi som en integrert del av virksomheten driver forskning, opplæring og utvikling.

HSR AS er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset er heleid av Haugesund Sanitetsforening og er medlem av Hovedorganisasjonen Virke.