Ny behandling mot hidrosadenitt

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) utvider og forbedrer behandlingstilbudet for pasienter med hudsykdommen hidrosadenitt.

Enerstvedt Kristian_544pxl.jpg

Hidrosadenitt:

Dette er en hudsykdom som rammer 1-3 % av befolkningen (litt mindre enn psoriasis)

Sykdommen begynner ofte med ømme knuter i armhuler og lysker.

Alvorlighetsgrad av sykdommen varierer mye. Noen pasienter får over tid kronisk væskende sår og arrdannelser.

Sykdommen gir nedsatt livskvalitet og stigma for pasientene er stort.

Hidrosatenitt er også kjent under navnene svettekjertenbetennelse, Acne Inversa og det latinske navnet Hidradenitis suppurativa.

hs-axilla-056_240x240pxl.jpg
hs-axilla-062_240x240pxl.jpg

- Hidrosadenitt er en smertefull og kronisk hudsykdom som rammer 1-3 % av befolkningen. Sykdommen begynner ofte med ømme knuter i armhuler og lysker, forklarer overlege Kristian Enerstvedt (bilde) ved HSRs hudavdeling.

Enerstvedt forklarer at sykdommene i de første stadiene kan behandles med medisiner. For noen utvikler sykdommen seg med kronisk væskende sår og sterke smerter.

Det er denne pasientgruppen vi nå utvider og forbedrer tilbudet til, sier overlegen.

Åpner fast behandlingstilbud

Han forteller at behandlingstilbudet i Norge har vært begrenset, og at mange pasienter derfor går med sykdommen uten å få hjelp. Det har vært økt fokus på sykdommen de senere år, med forskning på bakenforliggende mekanismer og behandlingsalternativer.

- Vi starter nå opp med CO2-laser-behandling. Ved laserbehandling kan en behandle kroniske hudforandringer som ikke responderer på medisiner, forklarer Enerstvedt.

- Det skal ikke være nødvendig å leve med smerter og rennende sår på kroppen, fremholder overlege Enerstvedt, og legger til at HSR vil følge opp pasientene med en egen hidrosatenitt poliklinikk.

HSR startet opp behandlingen denne våren og tar allerede nå imot henvisninger for pasienter med varige hudforandringer.