På denne siden finner helsepersonell fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten informasjon som er relevant for henvisning og/eller overføring av pasienter til HSR.

Fra Paneldebatten

Nasjonal nettverkskonferanse i Haugesund

Denne uken har revmatologisk rehabilitering satt preg på byens konferanseliv og fagmiljø. Rundt 150 deltakere har vært med på Nasjonal Nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering med fokus på kvalitet i alle ledd.

Som med vertskap har HSR satt preg på konferansen på flere måter. HSR har aktivt bidratt inn i programprosessen, og har bidratt med flere presentasjoner. Både avdelingssykepleier Ann Vigdis D Holi, spesialergoterapeut Monika Olsen fra HSR, og enhetsleder Karin A Lande i Rehabilitering Vest holdt presentasjoner, i tillegg til at medlemmene i vårt brukerutvalg både holdt innlegg og deltok i debattene.

Spennende paneldebatt

Avdelingssykepleier Ann Vigdis D Holi deltok også i mandagens debattpanel sammen med erfaringskonsulent i NKRR Thalita Blanck, BURG-leder Joachim Sagen, revmatolog ved St. Olavs Erik Rødevand og stortingsrepresentant Sveinung Stensland. I paneldebatten kom flere interessante momenter fram. Brukerrepresentantene var opptatt av at de trengte mer tid enn de opplevde å få med ren poliklinisk behandling.

Revmatolog Rødevand var inne på noe av det samme, både ved å peke på at revmatologisk rehabilitering må heves opp til en del av behandlingen, og være tilgjengelig når en trenger det. Han var også inne på at gjennom polikliniseringen, er det viktig å tenke poliklinikk på en ny måte, nemlig slik at pasientene får mer tid og at en grad av tverrfaglighet inngår i den polikliniske behandlingen.

HSRs Ann Vigdis D Holi, utdypet her hvordan HSR jobber med pasientkurs og artrittklinikk, der vi nettopp gir et tverrfaglig tilbud over en dag. Tilbudene er under utvikling, og HSR jobber nå med å se tilbudene opp mot tilbakemeldingene fra brukerne det siste året

Parallellsesjoner og tverrfaglighet og kvalitet i fokus

Et vesentlig tema på dag 2 var arbeidet med tverrfaglighet i tilbudene. HSR gikk grundig inn i hvorledes våre pasienttilbud er bygget opp og samhandlingen mellom deltagerne i det tverrfaglige teamet. Revmatismesykehuset på Lillehammer informerte om sitt dagrehabiliteringsprogram med fokus på arbeidsdeltakelse. Siste del i denne sesjonen ble holdt av enhetsleder Karin Lande i Rehabilitering Vest.

Alle innledningene fra konferansen vil gjøres tilgjengelig på NKRRs hjemmesider. Nedenfor her finner du innledningene fra HSR og Rehabilitering Vest.

HSR benyttet også muligheten til å vise frem vårt nye sykehus. Hele konferansemiddagen ble holdt i restaurant Utsikten i 7. etasje, der det ble servert 3-rettersmiddag med taler og underholdning.