Nå kan enda flere se journalen sin på nett!

I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Da kunne noen pasienter logge seg inn på helsenorge.no og se utvalgte journalnotater. – Nå åpner vi opp for at også pasienter innen rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journalen på nett.

Dette sier Ole Jørgen Kirkeluten, som det siste halvåret har jobbet intenst for at pasienter i Helse Vest skal få enkel og sikker tilgang til journaldokumentene sine på nett.

Pasientens helsetjeneste

-Vi vet at terskelen kan være større for å be om innsyn i journalen når det må skje skriftlig til sykehuset. Med dette tilbudet ønsker vi å legge enda bedre til rette for pasientens helsetjeneste, sier Kirkeluten.

Det å kunne følge med i sin egen journal er viktig for mange, særlig for de som er i lange behandlingsforløp og har mange timer på sykehuset. Det er ikke alltid like enkelt å få med seg alt legen sier under en konsultasjon. Det å kunne gå tilbake å lese journalen etterpå, kan være svært nyttig for mange.

Gi fullmakt til andre

Nå har en også muligheter til å gi andre fullmakt til å lese journalen sin. Det gjør en ved å logge seg inn på helsenorge.no, enten direkte eller via vestlandspasienten.no, og nå inn på profilen sin på Min helse. Der kan en velge å gi fullmakt til et familiemedlem eller en annen som en søker opp med navn og personnummer. All aktivitet blir logget og fullmakten kan når som helst avsluttes.

70 000 har allerede sjekket journalen sin

I august skrev Bergens tidene at 70 000 vestlendinger allerede hadde vært inne på helsenorge.no og sjekket journalen sin. Nå er tallet enda høyere.

For å logge inn på journalen går en inn på helse.norge.no eller vestlandspasienten.no og logger inn med Bank-ID eller annet godkjent innloggings-ID. Journaldokumentene blir hentet inn på helsenorge.no bare i det du leser de. De blir ikke værende på nettet når du har logget deg ut, men det er mulig å skrive ut eller lagre journaldokumentene om en ønsker det.

Alle har rett til innsyn i journalen

Retten til innsyn i egen journal er ikke ny. Den har pasienter hatt helt siden 1977, Det som er nytt nå er at vi tilbyr pasientene våre å lese journalen på nettet. Behandleren har mulighet til å utsette innsyn på nett i en periode om de mener det er det beste for pasienten. Du har likevel mulighet til å be om innsyn på papir, ved å sende inn et skjema til det aktuelle sykehuset (lenke). Gjør du det, vil det bli fattet et formelt vedtak om at du skal få se journalen din eller ikke. Dette vedtaket kan påklages. Det er bare skriftlige forespørsler om innsyn som blir formelt behandlet på denne måten.