Fra foajee

Møtefasiliteter ved HSR

Samarbeidspartnere og foreninger med tilknytning til Revmatismesykehuset kan leie møterom ved ledig kapasitet. Her finner du all informasjon om dette.

Viktig informasjon

Informasjonen på denne siden gjelder utleie av møtefasiliteter til ekstern aktivitet fra samarbeidspartnere og tilknyttede foreninger.
Les hele siden før forespørsel sendes
.

Aktuelle rom - Dagtid:

Auditorium (inntil 130 personer):

 • Profesjonelle aktører 800,- inntil 3 timer, dernest 250,- pr time
 • Ideelle/foreninger 300,- inntil 3 timer, dernest 100,- pr time
 • Ingen mat og drikke i U.etg. Kaffe og frukt utenfor auditoriet bestilt fra Utsikten aksepteres.
 • Auditoriet leies ut som auditorium, dvs. veggen på plass og teleskopseter trukket ut
 • Forespørsel Auditoriet (alle felt må fylles ut)

Utsikten Nord (inntil 50 personer) – konferanser/møter

 • Profesjonelle aktører: Dagtid 500,- inntil 3 timer, dernest 150,- pr time
  Forutsetter serveringsbestilling fra Restaurant Utsikten
  Betjening, dersom kjøkkensjefen ser behov for dette (kveldstid), kommer i tillegg
 • Profesjonelle aktører: Ved leie av annet lokale og kun til servering, gratis
 • Ideelle/foreninger: Kun i samarbeid med oss (med innledere/foredrag fra HSR/RV som står for kontakten)
 • Servering og eventuelle behov for betjening knyttet til dette i tillegg etter prisliste fra Utsikten
 • Forespørsel Utsikten Nord (alle felter må fylles ut)

Aktuelle rom - Kveldstid og helg:

Undervisningsrom Lilly Meling (klasseromsoppsett, max 25 personer) og Fredrikke Qvam (Kinoppsett, max 40 personer):

Utsikten – selskapsutleie

 • Utsikten leies ikke ut til selskaper mandag-torsdag
 • Begrenset fredag kveld, lørdag og søndag på dagtid
 • Alle selskaper på være avsluttet til kl 22:00
 • Forespørsel Utsikten - selskapsutleie (alle felter må fylles ut)

Generelle betingelser og priser og priser

Leieavtale ansees inngått når HSR har bekreftet leien i e-post. Leien betales forskuddsvis. Ved avlysning nærmere enn 7 dager før arangementet betales leie ikke tilbake.

All servering må bestilles fra Restaurant Utsikten, for priser ved vedlegg nederst på siden.

Inn- og utgang utgang utenom Servicetorgets åpningstid:

 • Ansvarlig hente lånekort i Servicetorget i dets åpningstid
 • Leietager er ansvarlig for å slippe inn og geleide ut sine deltagere (ikke ringeklokke)
 • Lånekort legges i postkasse i 1. etasje før siste utpassering
 • Tapt kort erstattes med 300,-

Opplæring/informasjon om bruk av utstyr:

 • Leietaker tilbys gjennomgang i ordinær arbeidstid på avtalt tidspunkt
 • Ingen konferanservert/support på kveldstid
 • Veileder plasseres i hvert rom

HSR er røykfritt område. Dette gjelder

 • Alle rom i hele huset
 • Balkonger og terrasser
 • Sykehusets uteområder

Alle leide rom skal leveres tilbake i den stand og med det utstyr som var ved starten