Bordvik Daniel_1100x400

Masteroppgave solgt til Harvard University

Daniel H. Bordvik, spesialfysioterapeut ved Rehabilitering Vest, har i sin masteroppgave gjennomført en grundig studie av hvordan ulike laserbehandlinger opptrer ved ulike modulasjoner av sener. Nå er den kjøpt av blant annet Harvard University for bruk i undervisning og lærebøker.

Resultatene fremmer kunnskap rundt bedre dosering og målretting av slik behandling, og vekker internasjonal interesse.

I november 2016 presenterte han studien på den internasjonale forsknings-konferansen til World Assosciation of Laser Therapy (WALT) i Brasil. Den er også publisert som artikkel i et av de ledende aktuelle fagtidsskrift.

Studien, som er en såkalt grunnforskning, er tydeligvis interessant for fagmiljøene da den nå er kjøpt opp av både Harvard University og JoVe Publications, som vil bruke den videre i henholdsvis undervisning og lærebøker.

Bølger kommer til og virker

Studien har vekket interesse fordi den viser at man kommer til med behandling i aktuelt område med de bølgelengdene, hvilket tidligere har vært sådd tvil om. I tillegg viser den at modulering av vevet medfører betraktelige endringer i mengder energi som ikke bare går tvers igjennom vevet uten å virke slik man ønsker at det skal, selv om noe energi også kan endre retning og forsvinne utenfor områder vi har kunnet måle.

Dette vil potensielt medføre konsekvenser for utgangsstilling pasienten er i, og potensielle endringer i kliniske anbefalinger om dose, da det nå ser ut som at gjeldene doseringer ikke er så absolutte som de har vært ansett som.

Laserbehandling har nettopp manglet gjennomslag fordi det har vært hersket stor usikkerhet ved doseringene, men dette begynner nå å sirkles inn, og litteraturen er klarere på at laser bør anbefales ved eksempelvis senelidelser med komponentene degenerasjon og inflammasjon til stede, både med tanke på smertereduksjon, men viktigst grunnet laserens evne til å tilføre energi som medfører oppbygning av vevsstrukturen igjen.

- Et godt billig og høyst ufarlig alternativ til medisiner og operasjoner. Man trenger da nøytral grunnforskning for å teste sider ved det, noe det før min studie finnes lite av på levende mennesker, sier Daniel, før han beskjedent legger til: - Likevel, i det store bildet er studien fortsatt bare en liten dråpe i et stort forskningshav.

Metodikk og forståelse for forskning

For egen del peker han på  hvor nyttig kunnskapen om hvordan man forstår, produserer og presenterer forskning, og hva som skjer med denne videre er. Han forklarer: - Jeg tar personlig mer med meg læringsprinsippene og følger med på hva som skjer ettersom studien må fortsatt testes og anvendes videre – ingen resultater er absolutte.

- Rent personlig må jeg nesten bare være glad i nuet for at den vekker så sterk positiv interesse, og at jeg fikk sjansen.  Samtidig er jeg per nå egentlig tilbake i en svært trivelig hverdag på jobb mens den store verden kvalitetstester og bruker studien videre der den trengs, avslutter han.