På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss og i datterselskapet Rehabilitering Vest. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Nilsen Marit Karine

Marit Karine Nilsen

Sykepleier

Marit Karine er utdannet sykepleier med videreutdanning i behandling og pleie av kroniske sår. Jeg har også pedagogisk videreutdanning. Hun har jobbet ved HSR siden mai 2006.

Marit Karine er sykepleier ved HSRs Hudpoliklinikk, som dekker hele Helse Fonnas område med nær 170.000 innbyggere. Hudpoliklinikken behandler alle typer hudsykdommer, og har rundt 20.000 konsultasjoner i året.

- Jobben min er variert og gir meg mulighet til faglig utvikling. Jeg er også aktivt med i behandlingen av ulike hudlidelser, sier hun.

Et behandlingstilbud ved HSRs  hudpoliklinikk er sårbehandling. Marit Karine forteller at det er krevende og spennende. I tillegg deltar hun ved mindre operasjoner og biopsitakning. En annen viktig del av jobben er veiledning: - Veiledning av og møte med mennesker med ulike hudlidelser er utviklende og inspirerende forteller hun, og legger til at faglig utvikling gjennom kurs og i møter med kollegaer fra hele landet er viktig for henne.

Marit Karine har tidligere arbeidet med alvorlig og akutt syke pasienter på ulike sykehus i Norge. Hun har erfaring fra intensiv avdeling, kreftavdeling, medisinsk avdeling og hun har jobbet på sykehjem.

- Jeg synes jeg har en flott jobb på hudpoliklinikken. Her møter jeg mange mennesker hver dag. Da blir jeg også bedre kjent med plassen jeg bor, avslutter Marit-Karine.