På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss og i datterselskapet Rehabilitering Vest. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Olsen Marianne S_900pxl

Marianne Skiftestad Olsen

Avdlingssykepleier

Marianne Skiftestad Olsen er utdannet sykepleier fra Haugesund Sjukepleierhøgskole. Hun tok utdannelse her som første kull i 1983.

- Mitt arbeidssted er revmatologisk/revmakirurgisk sengepost som består av 14 sengeplasser; 5 til pasienter til revmatologisk rehabilitering i sykehus og 8 kirurgiske sengeplasser. Av disse 14 plassene skal vi også kunne ta i mot pasienter med revmatologisk sykdom til utredning og ø-hjelp, forteller hun.

Marianne har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med generell kirurgi ved Haugesund Sykehus og sykehuset i Arendal. Hun har også jobbet ved skadekirurgisk avdeling ved Sentralsykehuset i Akershus, nå A-hus, i 4 år. Årene ved A-hus kombinerte hun med videreutdanning i ledelse og administrasjon som deltidstudier. Etter dette gikk ferden til lungemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus som avdelingssykepleier frem til Marianne og familien flyttet hjem til Haugesund i 1995.

- I Haugesund valgte jeg å arbeide de første årene på natt, pga. små barn, og hadde et vikariat her ved HSR og så noen år ved Vardafjell sykehjem. Så tok jeg igjen steget ut i det ukjente og fikk jobb på Intensiv avdelingen ved Haugesund Sykehus og hadde 5 lærerike år der, forteller Marianne, og legger til: -I 2006 ble jeg avdelingssykepleier her ved HSR, og har vært her siden.

Marianne har også tatt videreutdanning i Tverrfaglig Rehabilitering ved Diakonhjemmets sykehus, avdeling Sandnes, Lederutvikling gjennom Virke og holder nå på med Endringsledelse ved HSH.

- Jeg trives godt ved HSR og i jobben min. Den er spennende, travel og utfordrende. Jeg er så heldig å ha ansvar for og samarbeide med mange dyktige fagpersoner; sykepleiere, fysioterapeuter, hjelpepleiere, ergoterapeuter og sosionom som har en ting felles: Pasienten i fokus og kvalitet i behandlingen, forklarer hun.

- Å få være en del av et samarbeid, en travel, utfordrende, men en kjekk hverdag, møte gode kollegaer, få være med å påvirke. Legge til rette for at mine kollegaer kan gjøre sin jobb på best mulig måte, slik at dette igjen påvirker pasientbehandlingen og kvaliteten på den. Og ikke minst fornøyde pasienter – det er drivkraften og motivasjonen min, sier Marianne, før hun legger til: - Det får jeg her ved HSR.