Haugland Margit1

Margits erfaringer med døgnrehabilitering

I denne filmen møter du Margit Haugland som har vært deltager ved Rehabilitering Vest. Du får høre om hennes erfaringer og resultater av rehabiliteringen.