1701 Oppstartsmøte om kompetansesenter

Lokal og kortreist kompetanse i rehabilitering

Rehabilitering Vest har et dyktig team med høyt kompetansenivå innen rehabilitering. I tråd med opptrappingsplanen for rehabilitering setter vi nå i gang kurs for å bistå kommunene i regionen med kompetanseheving innen rehabilitering.

Innen 2019 har RV som målsetting å ha etablert seg som en sentral aktør som kunnskapsformidler til helse- og sosialfaglig personell innen rehabiliteringsfeltet i kommunal og private sektor i Helse Fonna området.

- Vi vil i hovedsak rette vår kursvirksomhet inn mot helsepersonell i førstelinjen. I tillegg vil vi bruke vår kompetanse til å styrke nettverkene rundt rehabiliteringspasienter gjennom ulike pårørendekurs, sier enhetsleder Karin A. Lande.

Basert på innspill og tilbakemeldinger fra kommuner i regionen vil vi avholde tverrfaglige kursdager fremover innen ulike tema. Blant annet har Rehabilitering Vest hatt eget dialogmøte med kommunale representanter (se bildet) for å avklare kompetansebehov.

- Det er i kommunene hovedvekten av rehabilitering skal skje og da er det jo særs viktig at vi får innspill fra dem som kjenner behovene for rehabilitering i førstelinjen. Basert på vår kompetanse og kommunenes verdifulle tilbakemeldinger om kompetansebehov har vi satt opp kursplan for 2017/2018, sier enhetsleder Karin A. Lande.

Kursplan

  • 21. september 2017: Hva medfører skrøpelighet, dekondisjonering og funksjonsfall?
  • 30. november 2017: Pårørendekurs til pasienter med langvarig smertetilstander.Vi gir kunnskap om smerte for å skape forståelse for hva personen du lever sammen med går gjennom. Hvordan være støttende, og samtidig stille krav som underbygger rehabiliteringen.
  • 22. mars 2018: Endringsarbeid – hvordan skape endring. En innføring i hvordan vi som helsepersonell kan bistå i realiseringen av helsebringende endringsprosesser sammen med pasienter.
  • 14. juni 2018: Grunnleggende Rehabilitering. Et målrettet kurs for helsearbeidere uten erfaring med rehabilitering, nyutdannede og vikarer som har fokus på grunnleggende prinsipper og holdninger innen rehabilitering.

Bygger realkompetanse

Enhetsleder Karin Lande forteller at Rehabilitering Vest legger stor vekt på at kursene skal være med på å gi kompetanseheving både til kommunens team som helhet og til den enkelte deltager.

- Alle våres kurs søkes godkjent som meritterende for videreutdanning og etterutdanning. Det sikrer kommunene og deltagerne kvalitet på det faglige innholdet. I tillegg sørger vi for at deltagerne får med en oppfølgningspakke de kan benytte til å ta sin nye kunnskap ut til kolleger, forteller enhetslederen.

Hun informerer om at kurset 21. september er allerede godkjent av Den Norske Legeforeningen, Ergoterapiforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta som meritterende for videreutdanning og etterutdanning.

For mer informasjon:
Enhetsleder Karin A Lande, tel 4747 3395