På denne siden treffer du mennesker som jobber hos oss. Her får du vite mer om deres profesjon og hva som ligger bak deres yrkesvalg.

Kaukonen Linda

Linda Kaukonen

Fysioterapeut

Linda har jobbet som fysioterapeut ved Rehabilitering Vest siden 2013. Det hun setter stor pris på i jobben er variasjonene og de ulike oppgavene.

- Jeg leder gruppetimer i vårt terapibasseng og i treningssal. Jeg driver også med fysioterapeutiske undersøkelser og legger opp individuelle treningsprogram, forteller Linda.

Hun forteller hvor motiverende det er å følge deltakernes progresjon under et rehabiliteringsopphold: - Det stimulerer å se hvordan deltakerne gjennom oppholdet mestrer aktiviteter de selv ikke trodde de ikke kunne gjennomføre, sier hun.

Rehabilitering Vest jobber spesielt med mennesker med kroniske muskel- og skjelettlidelser, revmatologiske sykdommer, ortopediske tilstander og bruddskader, amputasjoner og andre bruddskader.  Teamet Linda er en del av er derfor bredt sammensatt, og hun jobber tett med blant annet lege, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

- Det er lærerikt å være en del av et tverrfaglig team. Det gir innsyn og forståelse for hele rehabiliteringsprosessen, forteller Linda.

Linda ble uteksaminert fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen i 2011. Etter fullført utdanning hadde hun turnusår i Haugesund fordelt på seks måneder i Fysio- og ergoterapitjensten i kommunen og de neste seks måneder i spesialisthelsetjensten på ortopedisk avdeling på Haugesund sjukehus. Hun er nå i gang med en instruktørutdanning i Fysio-pilates samtidig som hun ved siden av jobben leder gruppetrening for LHL på kveldstid innen KOLS- og hjertetrim.

 

  • Det som motiverte meg til å bli fysioterapeut er at jeg har stor interesse for trening og helse. Det er flott å kunne formidle denne kunnskap til andre, avslutter Linda.