Likemannstjenesten

Gjennom Norsk Revmatikerforbund (NRF) tilbyr vi informasjon og samtaler med mennesker i samme situasjon.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en interesseorganisasjon for personer med revmatisk diagnose/sykdom. NRF sine fylkeslag og lokallag tilbyr likemannstjeneste til deg med revmatisk diagnose/sykdom.

I Likemannstjenesten møter du en som deg selv, en annen som lever med revmatisk diagnose/sykdom og som kan dele sine erfaringer og gi deg støtte gjennom:

  • Gode råd om egenomsorg
  • Råd om hvor du kan henvende deg for å få hjelp
  • Informasjonsmateriell om sykdommen
  • Informasjon om NRF sine lokallag og tilbud i ditt distrikt
  • Noen å snakke med som er i samme situasjon

Mer informasjon om Likemannstjenesten får du gjennom oppslag på sykehuset.