Lege

Rehabiliteringen inngår i ditt medisinske behandlingstilbud. For å bidra til de medisinske resultatene har vi alltid en lege tilknyttet våre rehabiliteringsprogrammer

Alle får en legeundersøkelse en av de første dagene. Det innebærer en gjennomgang av den medisinske historien, medisinbruk, og forhold som kan ba betydning for oppholdet. Legen vurderer om man skal ta spesielle hensyn under trening. Legen samarbeider tett med de andre i teamet. Legen kan også skrive ut sykemelding, henvisning til fysioterapeut o.l. Resepter bør man helst få fra fastlegen som har hovedansvar for pasientoppfølgningen.

Det er ikke legetjeneste på kveld og natt eller i helgene. Hvis man blir syk utenfor vanlig arbeidstid på kveldstid tar man kontakt med helsepersonellet som er på vakt, og vurderer om man må til legevakten, eller om det kan vente til neste arbeidsdag.

Legen har blant annet undervisning om smerter, søvn og ulike sykdommer.