Haugesund 06051´2015Dagen for å sjekke føflekker: Overlege Holger BenthienFoto: Alfred Aase

Ledig vikariat for LIS-lege, dermatologi

Vi har ledig vikariat (6-12 måneder) for lege i spesialisering, DERMATOLOGI - id.nr: 4328.  100 % stilling fra 1. juli 2018

Hudavdelingen har regionansvar for diagnostikk og behandling av dermatologiske og venerologiske pasienter i Helse Fonna området og er eneste klinikk med denne kompetansen i regionen, med ca 180.000 innbyggere. Hudavdelingen er en poliklinikk og består av 17 ansatte, derav 6 leger (4 overleger og 2 assistentleger). Poliklinikken har ca 20.000 konsultasjoner per år.

Stillingen krever en viss grad av selvstendighet, god samarbeidsevne, og det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi krever utpreget serviceinnstilling, positive holdninger og god evne til å skape et trivelig miljø. Vi legger stor vekt på fleksibilitet og å kunne arbeid i tverrfaglig team.

Vi tilbyr lønn etter tariff i en utfordrende stilling ved et sykehus i utvikling. Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos avdelingsoverlege dr.med. Holger Benthien, telefon 52 80 50 00.

Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.

Søknadsfrist 20. mars 2018

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
att. personalsjef
Postboks 2175, 5504 Haugesund
eller på e-post: post@hsr.as