Ledelsen

Ledelsen ved HSR består foruten Administrerende direktør av enhetsledere og ledere for stabs- og støttefunskjonene.

  • Administrerende direktør Kari Nådland
  • Fagsjef Øystein Gøthesen
  • Enhetsleder Revmatologi Solfrid Vågen
  • Avdelingsoverlege/Enhetsleder Hudpoliklinikken Holger Benthien
  • Seksjonsleder ortopdei/Revmakirurgi Herman Luhr
  • Avdelingssykepleier Marianne Skiftestad Olsen
  • Personalsjef Dagfinn Berge Dahle
  • Økonomisjef Erling Lervåg
  • Teknisk leder Jostein Sjursen
  • Kjøkkensjef Anne kristin Bakkevik