Langsiktig behandling

HSR tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. Et bredt sammensatt team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med kompleks sykdomsutfordring.

REVMA - samspill SpesRehab

Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom. Det vil si pasienter med økende funksjonsproblemer og/eller med stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger.

Mennesker som får diagnostisert en revmatologisk lidelse kan ha helt ulike prognoser og ulike mulige forløp. I tillegg oppleves diagnosen helt forskjellig fra person til person.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus har gjennom årtiers erfaring bygget kompetanse på informasjon, veiledning og rehabilitering ved ulike stadier av revmatologiske lidelser. Vi har også fulgt pasienter gjennom sykdomsforløp av ulik karakter, og kan derfor veilede og støtte pasientene i ulike opplevelser av diagnosen.

HSRs spesialiserte revmatologiske rehabilitering gis pasienter som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov gjennom primærhelsetjenesten.

REVMA - Behandlingskjede

Forutsigbart behandlingsopplegg

HSR jobber etter en helhetlig pasienttilnærming, der vi gjennom et standardisert pasientforløp tilbyr rehabiliterende tiltak i løpet av første sykdomsår kombinert med tidlig og aggressiv medikamentell behandling.